Vragenlijst en beslisboom

31 augustus 2020
Neusverkouden kinderen toelaten op kinderopvang / school?
Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en kinderopvang/school vernieuwd.

Nieuw is dat kinderen van 0 t/m 6 jaar die een neusverkoudheid hebben onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang en/of school mogen. Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar gelden andere, striktere regels.

Deze vragenlijst en beslisboom zijn ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en zijn een leidraad voor medewerkers in de kinderopvang* en scholen. Met de vragenlijst of de beslisboom kun je beoordelen of een verkouden kind wel of niet mag komen. Hieronder vind je de vragenlijst en beslisboom voor kinderen van 0 t/m 6 en de vragenlijst en beslisboom voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. LET OP: de beslisboom is gericht op leeftijd maar zoals u ook kunt lezen en terugvinden in de bijlage is niet de leeftijd maar de groep waarin uw kind zit leidend!!!

De beslisboom is een grafische weergave van de vragenlijst. Inhoudelijk zijn de vragenlijst en beslisboom gelijk.

Klik HIER voor de bijlage.

Terug
Print