Ouderportaal

Om de communicatie ouders-school zo optimaal mogelijk te laten verlopen biedt onze school het ouderportaal "Walvi" aan.
Walvi oudersOuderbetrokkenheid 
Het contact blijft laagdrempelig en het wordt makkelijker voor ouders om up-to-date te blijven. Hierdoor wordt de ouderbetrokkenheid verhoogd.

De ouder/verzorger
De  ouder/verzorger die inlogt kan basisgegevens bekijken als naam, adres, telefoonnummers, e.d.  Indien er een basisgegeven gewijzigd moet worden kunt u dat via het ouderportaal doen. Deze wijzigingen komen dan binnen bij de administratie van de school. De beheerder zal deze wijzigingen dan zo snel mogelijk invoeren in ons administratiesysteem en binnen 24 uur vindt de koppeling met het ouderportaal plaats en zijn de wijzigingen zichtbaar voor u als ouder/verzorger.
 
Centraal postvak
In plaats van meerdere postvakken (schriftjes, e-mail, nieuwsbrieven etc.) is er met onzeleerling.nl maar één postvak voor berichten van de school, de groep en één op één communicatie met de leerkracht(en) van uw kind. Alles centraal: wel zo makkelijk. 

Brieven, invulstrookjes, …
Alle communicatie met ouders - van brieven tot oudergesprekken - gaat via onzeleerling.nl. Zo raakt een ouder geen informatie kwijt.

Absenties verwerken
Ouders kunnen leerlingen online ziek of afwezig melden. Let er op dat u uw kind tijdig afwezig meldt. Zodra de school om half 9 start is de leerkracht er voor de kinderen en is deze niet meer in de mogelijkheid berichtjes en absenties te checken.

Gespreksplanner
Snel en gemakkelijk oudergesprekken en overlegmomenten tussen leerkrachten en ouders plannen.

Portfolio
Het portfolio wordt als PDF -bestand geüpload naar Walvi.

Agenda
Centrale, individuele agenda voor elke ouder,
met activiteiten van de school en individuele afspraken met de leerkracht.

Wie kan er inloggen? Verwerking van persoonsgegevens en toegang tot gegevens van een leerling is buitengewoon gevoelig. Vanaf het eerste gebruik heeft elke wettelijke ouder/verzorger een INDIVIDUEEL ACCOUNT voor Walvi. 

Klik hier om in te loggen op het ouderportaal          
 
Terug
Print