Basisschool de Kingbeek

Leren van kinderen draait om betekenisvolle betrokkenheid. Een geboeid kind is oplettend, toegewijd, vasthoudend, vindt betekenis en ontdekt dat leren de moeite waard. Leren is onlosmakelijk verbonden met leven. Ouders zijn onlosmakelijk verbonden met hun kinderen. School, ouders en kinderen zijn als een drie-eenheid verbonden met als doel de allerbeste ontwikkeling voor het kind te waarborgen.
Bs. de Kingbeek is op 1 augustus 2015 ontstaan uit de fusie van de 3 basisscholen in Grevenbicht en Obbicht, Ds. Deeleman Bs., Bs. Pastoor Franck en Bs. Willibrordus. De voorbereidingen hebben ongeveer 3 jaar geduurd en we hebben letterlijk afgeteld: 3 scholen, 2 dorpen en nu: 1 Bs. de Kingbeek. Met deze naam bestaan we en zijn we iets. Bs. de Kingbeek: een mooie naam die letterlijk staat voor de verbinding tussen Grevenbicht en Obbicht, figuurlijk voor de ontwikkeling van kinderen.

Een naam om trots op te zijn en die we met trotsheid zullen dragen en uitdragen.
Een naam die staat voor natuurlijke ontwikkeling, voor groei en bloei. Letterlijk en figuurlijk.
Een naam die staat voor verbinding.
Een naam die staat voor ontdekking en verwondering.
Een naam waarbij je spelende, huppelende en nieuwsgierige kinderen kunt plaatsen.
Een naam omgezet in een beeld: ieder kind is een STER vanuit het primaire zijn, waarbij de groei en bloei meanderend verloopt met veilig vallen en opstaan, passie, warmte en een levende structuur.

Op Bs. de Kingbeek is iedereen een STER. Binnen een veilige, inspirerende en uitdagende leer- en leefomgeving bieden we omgevings- en toekomstgericht onderwijs, waarbij de kinderen centraal staan. De basis, ons curriculum, wordt gevormd door 2 onderdelen:
*de doorlopende leerlijnen, de vak- en vormingsgebieden die binnen thema's vorm krijgen.
*de instrumenteel culturele vaardigheden zoals het sociaal-communicatief-, samen werkend-, samen lerend-, samenlevend-,slimmer informatieverwerkend- en  het scheppend vermogen.
 
 
Waar mogelijk zoeken we altijd verbinding in kennis en kunde, waarbij allerlei vormen van leren en samenwerken bijdragen aan verdieping, verbreding en verankering. Kinderen, schoolteam en ouders leren en leven in verbinding vanuit één basis: zorg goed voor jezelf en zorg goed voor de ander en zorg goed voor je omgeving.
 

Resy van Leeuwen
Terug
Print