Luizenwerkgroep

Op basis van de landelijke richtlijnen Hoofdluis van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is voor Bs. de Kingbeek het luizenprotocol vastgesteld. Dit zijn dezelfde richtlijnen als die GGD Zuid-Limburg hanteert.
Periodieke controle

Elke eerste week na de schoolvakantie is controle op beide locaties. Normaal gesproken vindt op maandag de controle plaats in Obbicht en op woensdag in Grevenbicht. Mocht er in die eerste week een activiteit plaatsvinden waarbij de kinderen van beide locaties bij elkaar komen, probeert de werkgroep ook in Grevenbicht de controle eerder uit te voeren. Alle aanwezige kinderen worden gecontroleerd. Wij verzoeken u op de controledagen bij uw dochters een eenvoudig  kapsel te maken en bij jongens niet teveel gel te gebruiken, zodat de zodat de controle makkelijk uitgevoerd kan worden.

Wat als luizen of neten gevonden worden?

Op het moment dat bij een of meerdere kinderen luizen of neten aangetroffen worden, dan wordt de leerkracht hierover geïnformeerd. Deze zorgt ervoor dat de betreffende ouders of verzorgers persoonlijk geïnformeerd worden.

Op Walvi komt een berichtje voor iedereen met de melding dat er in bepaalde groepen gevallen van luizen of neten zijn aangetroffen en het bijhorende behandelplan, zodat ouders zelf in de gaten kunnen houden of zich het eventueel verspreid.

Behandelen

Het is belangrijk dat ouders alle gezinsleden controleren en meteen beginnen met behandelen van die gezinsleden die ook daadwerkelijk hoofdluis hebben: . Er zijn twee behandelmogelijkheden, in volgorde van voorkeur:
- De uitkambehandeling: minimaal 2 weken het natte haar dagelijks doorkammen met een speciale kam.
- Behandelen met antihoofdluismiddel. Ook dan moet u het haar 2 weken dagelijks doorkammen met een speciale kam. Lees voor gebruik de bijsluiter hoe vaak u het antihoofdluismiddel dient te gebruiken.

Hercontrole of extra controle

Er vindt alleen een hercontrole plaats als er na de vakantie bij minimaal 3% van de kinderen luizen of neten aangetroffen worden. Dat betekent voor locatie Obbicht minimaal drie gevallen of meer en voor locatie Grevenbicht minimaal zes kinderen of meer. Dat aantal geldt ook voor inplannen van een extra controle na tussentijdse meldingen van ouders. De hercontrole en extra controle worden minimaal twee weken na de eerste melding ingepland, omdat eerder, vanwege  de levenscyclus van hoofdluis niet aan te tonen is dat de uitbraak onder controle is. Ouders moeten daarom ook zelf goed controleren en minimaal twee weken behandelen.

Melden

Om goed in de gaten te kunnen houden of hoofdluis onder controle is of zich uitbreidt, is het belangrijk dat ouders zelf hun kinderen ook regelmatig controleren. Als u zelf hoofdluis constateert in uw gezin, geef dat dat altijd door aan school of via de luizenwerkgroep:luizenwerkgroep.dekingbeek@kindante.nl. Als het nodig is, plannen we een extra controle in. 

Luizenzakken

De Kingbeek maakt gebruik van luizenzakken. Deze worden door de ouders gekocht in groep 1 en verhuizen elke groep met de kinderen mee. Mochten luizenzakken kwijt zijn, kunnen ouders eventueel kiezen voor een gebruikte tweedehands (aanvragen via onze werkgroep luizenwerkgroep.dekingbeek@kindante.nl) of zelf een nieuwe aanschaffen. Om hygiënische reden kiezen we voor de gladde open capejes, zodat jassen goed kunnen  drogen en er geen rotzooi van buitenspellen in de zak achter kan blijven.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de Luizenwerkgroep via luizenwerkgroep.dekingbeek@kindante.nl . 

Op onderstaande websites vindt u meer informatie en praktische tips over het herkennen en behandelen van luizen:
Terug
Print