Groepsindeling, Schooltijden & Vakanties

Schooltijden
 
   Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag
 Groepen 1-4  8.30-14.45  8.30-14.45  8.30-12.30  8.30-14.45  8.30-12.00
 Groepen 5-8  8.30-14.45  8.30-14.45  8.30-12.30  8.30-14.45  8.30-14.45
 
Vakantierooster en vrije dagen in schooljaar 2019-2020
 • Herfstvakantie 14 oktober t/m 18 oktober 2019
 • Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
 • Carnavalsvakantie 24 februari t/m 28 februari 2020
 • Goede vrijdag 10 april 2020
 • Paasmaandag 13 april 2020
 • Meivakantie 20 april t/m 1 mei 2020
 • Hemelvaart 21 mei & 22 mei 2020
 • Pinkstermaandag 1 juni 2020
 • Zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus 2020
Vrije (mid)dagen Alle groepen:
 • Vrijdagmiddag voor de herfstvakantie 11 oktober 2019
 • Vrijdagmiddag voor kerst 20 december 2019
 • Vrijdagmiddag voor carnaval 21 februari 2020
 • Vrijdag Studiedag 10 april 2020
 • Maandag Studiedag 4 mei 2020
 • Dinsdag bevrijdingsdag 5 mei 2020
 • Vrijdagmiddag Laatste schoolmiddag 10 juli 2020

Alleen groepen 1 t/m 4:
 • Maandag Studiedag 4 november 2019
 • Vrijdag Studiedag 6 december 2019
 • Dinsdag Studiedag 30 januari 2020
 • Maandag Studiedag 23 maart 2020
 • Dinsdag Studiedag 2 juni 2020
 • Maandag Studiedag 29 juni 2020

Groepsindeling 2019-2020
 
 Locatie 
 Grevenbicht  
 Maandag            Dinsdag   Woensdag   Donderdag   Vrijdag         
 Unit Onderbouw          
 Groep 1-2 A  Juf Peggy  Juf Peggy  Juf Peggy  Juf Peggy  Juf Peggy
           
 Groep 1-2 B  Juf Christel  Juf Christel  Juf Christel  Juf Maria   Juf Maria 
           
 Groep 1-2 C  Juf Sandra  Juf Anouk  Juf Anouk  Juf Sandra  Juf Anouk
           
 Groep 3   Juf Mariëlle   Juf Mariëlle  Juf Mariëlle  Juf Mariëlle  Juf Miranda
           
 Unit Middenbouw          
 Groep 4 A  Juf Anna (Anke)  Juf Anna (Anke)  Juf Anna (Anke)  Juf Anna (Anke)  Juf Anna (Anke)
           
 Groep 4  Meester Roger  Meester Roger  Meester Roger  Meester Roger  Meester Roger
            
 Groep 5-6 A  Meester Werner   Meester Werner   Meester Werner   Meester Werner  Meester Werner 
           
 Groep 5-6- B  Meester Walt  Juf Sylvie  Meester Walt  Meester Walt  Meester Walt
           
 Groep 5-6 C*  Meester Bart   Meester Bart  Meester Bart   Meester Bart   Meester Bart
           
 Locatie 
 
Obbicht  
 Maandag   Dinsdag             Woensdag         Donderdag   Vrijdag       
           
 Unit Bovenbouw          
 Groep 7**  Meester Maurice  Meester Maurice  Meester Maurice  Juf Sylvie  Juf Sylvie
           
 Groep 8**  Juf Nancy  Juf Nancy  Juf Nancy  Juf Nancy  Juf Nancy
 
*Meester Bart is alle ochtenden in groep 5-6 C. Hij is extra aan onze formatie toegekend vanuit Stichting Kindante. Hierdoor kunnen we in de ochtenduren de groepen 5-6 verkleinen waardoor de basisvakken zo optimaal mogelijk onderwezen worden. In de middaguren zijn Meester Werner en Meester Walt verantwoordelijk voor alle kinderen van groep 5-6 en worden de kinderen van groep 5- 6 C aan één van hen gekoppeld zodat zowel voor kinderen als ouders duidelijk is wie hun aanspreekpunt is.

**Juffrouw Nicole is alle middagen ingezet met coachende taken in de groepen 7 en 8.
 
 Algemeen      
 Intern Begeleider  Miranda Habets en Math Kentgens
 KoVaCoach     Nicole Steuns 
 ICT      Yvonne Pleijers 
 Management assistente  Suzanne Crijns 
 Conciërge     Jo Savelkoul en Suzanne Crijns 
 Onderwijs vrijwilliger  Roel Nijsten
 Directeur  Resy van Leeuwen
 
Terug
Print